top of page

牙科全

牙科專

司徒少強醫生

Dr. Seto Siu Keung

劉偉文醫生

Dr. Lau Wai Man

熊卓瑤醫生

Dr. Hung Cheuk Yiu, Cherrie

余志誠醫生

Dr. Yu Chi Shing

洪婉雯醫生

Dr. Hung Yuen Man

陸熙童醫生

Dr. Look Hay Tung, Ada

陳秋諭醫生

Dr. Chan Chau Yu

趙婥淇醫生

Dr. Chiu Cheuk Ki, Kate

王若蘭醫生

Dr. Wong Doris

馮智康醫生

Dr. Fung Chi Hong

賴嘉徽醫生

Dr. Lai Ka Fai

黃建醫生

Dr. Wong Kin

温子敬醫生

Dr. Wan Tsz King

翁嘉盈醫生

Dr. Yung Ka Ying, Karen

何善同醫生

Dr. Ho Sin Tung

張智恒醫生 (修復齒科專科)

Dr. Cheung Chi Hang, Alex

(Specialist in Prosthodontics)

謝婉珺醫生 (牙周治療科專科)

Dr. Tse Yuen Kwan

(Specialist in Periodontology)

何錦源醫生 (牙周治療科專科)

Dr. Ho Kam Yuen

(Specialist in Periodontology)

李芷瑩醫生 (口腔頜面外科專科)

Dr. Lee Tsz Ying, Crystal

(Specialist in Oral & Maxillofacial Surgery)

梁銘賢醫生 (口腔頜面外科專科)

Dr. Leung Ming Yin

(Specialist in Oral and maxillofacial Surgery)

張雅怡醫生 (牙齒矯正科專科)

Dr. Cheung Nga Yi, Rhonda

(Specialist in Orthodontics)

bottom of page